FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Naltrexon Ebb

(Parallellimporterat)
Ebb Medical AB

Filmdragerad tablett 50 mg
Avregistreringsdatum: 2017-10-31 (Tillhandahålls ej)

Blisterkartan är märkt både Naltrexon Hydrochloride Accord och Naltrexon Ebb.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N07BB04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.