FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Injexate

Accord Healthcare AB

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektor 15 mg
(Tillhandahålls ej) (klar, gul till brun lösning.)

Folsyraanalog

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AX03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Accord Healthcare AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Lagerstatus

Sök apotek med läkemedlet i lager

Det finns inga aktiva förpackningar för denna produkt.