FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Oxycodone/Naloxone G.L.

G.L. Pharma Nordic

Depottablett 30 mg/15 mg
(Tillhandahålls ej) (Bruna, runda och bikonvexa filmdragerade depottabletter med ”30” präglat på en sida. Diameter: 7,1 mm, Tjocklek: 3,3 mm)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Analgetika, opioider, naturliga opiumalkaloider, opiater

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: N02AA55
Läkemedel från G.L. Pharma Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.