Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Levetiracetam 1A Farma

(Parallellimporterat)
Ebb Medical AB

Filmdragerad tablett 250 mg

Inga avvikelser.

antiepileptika, övriga antiepileptika, ATC kod: N03AX14

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N03AX14
Läkemedel från Ebb Medical AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för levetiracetam är framtagen av företaget Sandoz AS för Levetiracetam 1A Farma, Levetiracetam Sandoz

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av levetiracetam kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Levetiracetam är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Levetiracetam har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Miljöinformationen för levetiracetam är framtagen av företaget UCB Nordic AS för Keppra