FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Buprenorphine Orion

Orion Pharma

Depotplåster 20 mikrog/timme
(Tillhandahålls ej)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AE01
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.