FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Iopidine

(Parallellimporterat)
Paranova Läkemedel AB

Ögondroppar, lösning 5 mg/ml

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: S01EA03
Läkemedel från Paranova Läkemedel AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.