På grund av tekniskt underhåll kan under eftermiddag, kväll, natt och morgon 3 mars till 4 mars tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass.

FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Naltrexone 2care4

(Parallellimporterat)
2care4 ApS

Filmdragerad tablett 50 mg
Avregistreringsdatum: 2018-01-31 (Tillhandahålls ej)

Blisterkartan är märkt både NALTREXONE 2CARE4 och Naltrexona Accord.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N07BB04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Produktresumé

Produktresumé saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.