På grund av tekniskt underhåll kan under eftermiddag, kväll, natt och morgon 3 mars till 4 mars tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass.

FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Alfuzosin Orion

Orion Pharma

Filmdragerad tablett 2,5 mg
(Tillhandahålls ej) (Vit till benvit rund, bikonvex, filmdragerade tabletter präglade med "X" på ena sidan och "31" på den andra sidan. Tablettens diameter är 6,1 mm.)

Medel vid benign prostatahyperplasi

Aktiv substans:
ATC-kod: G04CA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.