FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Edronax

(Parallellimporterat)
Ebb Medical AB

Tablett 4 mg
Avregistreringsdatum: 2020-06-30 (Tillhandahålls ej)

Blisterkartan är även märkt Edronax på främmande språk.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N06AX18
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.