FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Adalat Oros

(Parallellimporterat)
Omnia Läkemedel AB

Depottablett 30 mg
Avregistreringsdatum: 2018-01-31 (Tillhandahålls ej)

Blisterkartan är märkt både Adalat Oros och Adalat CR 30

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: C08CA05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.