FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Rapibloc

AOP Orphan Pharmaceuticals

Pulver till infusionsvätska, lösning 600 mg/50 ml
Avregistreringsdatum: 2018-09-12 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: C07AB14
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.