FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pemetrexed medac

Medac

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg
(Tillhandahålls ej) (Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Vitt till ljust gult pulver.)

Antineoplastiska medel, folsyraanaloger

Aktiv substans:
ATC-kod: L01BA04
Läkemedel från Medac omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.