FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Modafinil Orion

Orion Pharma

Tablett 200 mg
(Tillhandahålls ej) (Vita till benvita kapselformade odragerade tabletter. 100 mg präglade med "41" och J. 200 mg präglade med "4" & "2")

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Psykoanaleptika, centralt verkande sympatometik

Aktiv substans:
ATC-kod: N06BA07
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.