FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Versatis

(Parallellimporterat)
Paranova Läkemedel AB

Medicinskt plåster 700 mg
Avregistreringsdatum: 2021-01-31

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N01BB02
Läkemedel från Paranova Läkemedel AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Produktresumé


Subventioneras endast för patienter som inte tolererar eller inte får tillräcklig smärtlindrande effekt av antingen amitriptylin eller gabapentin.

Produktresumé saknas.