FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Methylphenidate 2care4

(Parallellimporterat)
2care4 ApS

Tablett 10 mg
Avregistreringsdatum: 2021-01-31

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Blisterkartan är märkt både Methylfenidaat HCl Sandoz 10 och METHYLPHENIDATE 2CARE4.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N06BA04
Läkemedel från 2care4 ApS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.