Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Arcoxia

(Parallellimporterat)
Orifarm

Filmdragerad tablett 30 mg
Avregistreringsdatum: 2019-12-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Antiinflammatoriska och antireumatiska medel, icke-steroida medel, coxiber

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: M01AH05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för etoricoxib är framtagen av företaget MSD för Arcoxia®, Turox®

Miljörisk: Användning av etoricoxib har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Etoricoxib är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Etoricoxib har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10‑6*A(100‑R)


PEC = 0.07 μg/L


Where:

A = 492 kg (total sold amount API in Sweden year 2015, data from IMS Health).

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies

Green Algae (Selenastrum capricornutum) (OECD 201) (Ref. II):

EC50 72 h (yield and growth rate)> 10 mg/L

NOEC ≥ 10 mg/L

No effects seen at highest concentration tested


Crustacean, water flea (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 48 h (mortality) > 30 mg/L (OECD 202) (Ref. III)

No effects seen at highest concentration tested


Chronic toxicity

21-day NOEC (reproduction) = 0.75 mg/L (OECD 211) (Ref. IV)


Fish, fathead minnow (Pimephales promelas):

Acute toxicity

LC50 96 h (mortality) > 30 mg/L (OECD 203) (Ref.V)

No effects seen at highest concentration tested


Chronic toxicity

32-day NOEC ≥ 7.9 mg/L (OECD 210) (Ref. VI)

No effects seen at highest concentration tested


PNEC = 75 μg/L (0.75 mg/L / 10 based on the most sensitive NOEC for the daphnid and an assessment factor (AF) of 10)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.07/75 = 0.001, i.e. PEC/PNEC ≤ .1 which justifies the phrase "Use of etoricoxib has been considered to result in insignificant environmental risk.”


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability:

Negligible (<0.2%) biodegradation in 28 days (OECD 314). (Ref. VII)


Sediment Transformation:

Negligible degradation (OECD 308) (Ref. VIII)


The test item moved slowly but steadily from the water phase into the sediment. In both water/sediment systems, radioactivity was still detectable in the water phase at test end after 100 days of incubation. The half-life of [14C] Etoricoxib was calculated to be 7.7 and 10.0 days in the water phases of the Espel and Untereggen water/sediment systems, respectively. In the sediment extracts of the Espel and Untereggen water/sediment systems, no half-life was calculated due to a steadily increase of the test item concentration until test termination at day 100. No metabolites were detected in both water/sediment systems. No substantial mineralization was observed in both water/sediment systems. The system with sediment Espel showed an average formation of CO2 up to 0.4% until test end at day 100. The system Untereggen showed an average formation of CO2 up to 0.6% at test termination.


Justification of chosen degradation phrase:

No study has shown an appreciable degradation of etoricoxib. The phrase “Etoricoxib is potentially persistent” is thus chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Kow = 2.3 at pH 7 (OECD 107). (Ref.IX)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  2. Springborn Smithers Laboratories 2010. "Etoricoxib: Growth Inhibition Test with Pseudokirchneriella subcapitata (syn. Selenastrum capricornutum) Under Static Conditions, Following OECD Guideline 201," Study No., 1115.003.430, SSL, Horn, Switzerland, 07 September 2010.

  3. Toxikon Corporation 2003. "Etoricoxib: Acute Toxicity to the Water Flea, Daphnia magna, Under Static Conditions," Study No., 03J0012a, TOX, Jupiter, FL, USA 02 October 2003.

  4. Smithers Viscient 2010. "Etoricoxib: Full Life Cycle Toxicity Test with Water Fleas, Daphnia magna, Under Static Renewal Conditions, Following OECD Guideline #211," 1115.003.230, SV, Horn, Switzerland 10 December 2010.

  5. Toxikon Corporation 2003. "Etoricoxib: Acute Toxicity to Fathead Minnow, Pimephales promelas, Under Static Test Conditions," Study No., 03J0012b, TOX, Jupiter, FL, USA 02 September 2003.

  6. Smithers Viscient 2011. "Early-Life Stage Toxicity Test with Fathead Minnow (Pimephales promelas) Following OECD Guideline #210," Study No., 1115.003.122, SV, Horn, Switzerland 31 January 2011.

  7. Springborn Smithers Laboratories 2010. "Etoricoxib: Determination of the Biodegradability in Activated Sludge Based on Procedures of OECD Method 314," Study No., 1115.003.791, SSL, Horn, Switzerland 26 August 2010.

  8. Smithers Viscient 2010. "Etoricoxib: Aerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems," Study No., 1115.003.750, SV, Horn, Switzerland 21 December 2010.

  9. Springborn Smithers Laboratories 2010. "Etoricoxib: Determining the Partition Coefficient (n-Octanol/Water) by the Shake Flask Method Following OECD Guideline 107," Study No., 1115.003.705, SSL, Horn, Switzerland 15 June 2010.