FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Monoprost

THEA Nordic AB

Ögondroppar, lösning 50 mikrog/ml
(Tillhandahålls ej) (Svagt gul och opalescerande lösning)

Medel vid glaukom och miotika, prostaglandinanalog

Aktiv substans:
ATC-kod: S01EE01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från THEA Nordic AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.