Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Spiolto Respimat

Boehringer Ingelheim

Inhalationsvätska, lösning 2,5 mikrogram/2,5 mikrogram per puff
(Klar, färglös inhalationsvätska, lösning)

Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar; adrenergika i kombination med antikolinergika.

Aktiva substanser:
ATC-kod: R03AL06
Läkemedel från Boehringer Ingelheim omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Olodaterol

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av olodaterol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att olodaterol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Olodaterol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/ (365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A (100-R) = 8*10-7 µg/L


Where:

A = 0.005 kg olodaterol (corresponding to 0.006 kg olodaterol hydrochloride, total sold amount API in Sweden year 2017, data from IQVIA).


R = 0 % removal rate.

P = number of inhabitants in Sweden = 10 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (I)


Justification of chosen environmental risk phrase:

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of Olodaterol is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0.01µg/L. However as there is no ecotoxicity data the conclusion is: risk of environmental impact of Olodaterol cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient

Log Dow = 1.2 at pH 7.4, and 2.5 at pH 9 (OECD 107). (II)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since Log Dow < 4 at pH 7, Olodaterol has low potential for bioaccumulation.


Degradation

No studies regarding degradation of Olodaterol hydrochloride are available. The low PEC and Log Dow values did not warrant such investigations.


Justification of chosen degradation phrase:

Since no data are available, the potential for persistence of Olodaterol cannot be excluded, due to lack of data.


Excretion (metabolism)

Olodaterol is excreted to 42.6% as parent compound after intravenous administration; to 60.3% as parent compound after oral administration and to more than 20% as the metabolite desmethyl-olodaterol. The pharmacological activity of the metabolites is not known. (II)


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 2. Boehringer Ingelheim GmbH internal report (U11-2156-02), 2012

Tiotropiumbromid

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av tiotropiumbromid kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Tiotropiumbromid är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Tiotropiumbromid har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Predicted Enviromental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L) = (A*109*(100))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-4*A = 0.0000528 µg/L


Where:

A = 0.385 kg tiotropium bromide (correspoding to 0.4 kg tiotropium bromide monohydrate +0.002 kg tiotropium bromide; total sold API in Sweden year 2017, data from IQVIA)

P = number of inhabitants in Sweden = 10*106

V = (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref I)

D = factor for dilution of waste = 10 (ECHA default) (Ref I)


Predicted No Effect concentration (PNEC)

Environmental assessment was based on toxicity data; however as only one and not three different trophic levels were available, a valid PNEC could not be calculated.


The phrase “Risk of environmental impact of tiotropium bromid cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available” is therefore used.


Degradation

Tiotropium bromide is not readily biodegradable (OECD 301B) (Ref II).


Justification: As tiotropium bromide did not pass the readily biodegradable test the phrase “Tiotropium bromide is potentially persistent” is used.


Bioaccumulation

The octanol/water partition coefficient was experimentally determined to be:

log D = -2.28 at pH 7.4 (OECD 117) (Ref III)


Justification: Since log D < 4, tiotropium bromide has low potential for bioaccumulation.


Excretion / metabolism

The extent of biotransformation is small. This is evident from a urinary excretion of 74% of unchanged substance after an intravenous dose to young healthy volunteers (Ref IV). After dry powder inhalation urinary excretion is 7% of the unchanged dose over 24 hours (Ref V), the remainder being mainly non-absorbed drug in gut that is eliminated via the faeces. The renal clearance of tiotropium exceeds the creatinine clearance (Ref IV, VI, VII) , indicating secretion into the urine.


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Chapter R.10: Characterization of dose [concentration]-response for environment.

  http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r10_en.pdf

 2. Boehringer Ingelheim GmbH internal report U00-1323 (1999)

 3. Boehringer Ingelheim GmbH internal report U00-1492 (2000)

 4. Boehringer Ingelheim GmbH internal report U99-1315 (1999)

 5. Boehringer Ingelheim GmbH internal report U99-3169 (1996)

 6. Boehringer Ingelheim GmbH internal report U13-1531 (2015)

 7. Boehringer Ingelheim GmbH internal report U00-1350 (2000)