FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Relifex

(Parallellimporterat)
2care4 ApS

Filmdragerad tablett 500 mg
Avregistreringsdatum: 2019-03-31 (Tillhandahålls ej)

Tabletterna är röda, avlånga och märkta med RELIFEX och 500.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: M01AX01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.