FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

IMBRUVICA

Janssen

Kapsel, hård 140 mg
(vit, ogenomskinlig, hård kapsel, 22 mm lång, märkt med "ibr 140 mg" i svart bläck.)

Antineoplastiska medel, proteinkinashämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XE27
Läkemedel från Janssen omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bilder och delbarhet

Tablettbilder

Företagets beskrivning av tabletten/kapseln:
vit, ogenomskinlig, hård kapsel, 22 mm lång, märkt med "ibr 140 mg" i svart bläck.

Tablett

7,0 x 22,0 mm utan skåra
Märkning 1: ibr 140 mg
Delbarhetsinformation:
Sväljes hela. Får inte delas. Får inte krossas. Får inte tuggas.