FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fluticasone Cipla

Orion Pharma

Inhalationsspray, suspension 250 mikrogram/dos
(Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: R03BA05
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.