FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Cyklokapron

(Parallellimporterat)
Orifarm

Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2015-12-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Fibrinolyshämmare

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: B02AA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.