Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Brymont

Astimex Pharma

Ögondroppar, lösning 2 mg/ml
(Klar, gröngul till ljust gröngul lösning)

Sympatomimetika vid glaukombehandling

Aktiv substans:
ATC-kod: S01EA05
Läkemedel från Astimex Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för brimonidin är framtagen av företaget Novartis för SIMBRINZA

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av brimonidin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att brimonidin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att brimonidin kan bioackumuleras, då data saknas.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6 * A * (100–R) = 1.5*10-6 * 2.2 kg * 100

PEC = 0.00033 μg/L

Where:

A = 2.2 kg (total sold amount API in Sweden in year 2016, data from QuintilesIMS). 

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae: no data available


Crustacean (Daphnia magna): no data available


Fish: no data available


Other ecotoxicity data: No data available


PNEC derivation:

No PNEC can be calculated since there is no environmental toxicity data available 


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Calculation of a risk ratio is not possible, due to the lack of environmental toxicity data. Therefore, the following phrase is used: "Risk of environmental impact of brimonidin cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available."

Degradation 

Biotic degradation

Ready degradability: no data available

Justification of chosen degradation phrase:

As no data on biological degradation is available the following phrase is used: ‘The potential for persistence of brimonidin cannot be excluded, due to lack of data.’


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

No data available

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

As no information on the octanol-water partition coefficient is available, the following statement is used for fluorescein: ‘The potential for bioaccumulation of brimonidin cannot be excluded, due to lack of data.’


Excretion (metabolism

Following administration of brimonidine tartrate gel (1 g of gel containing 5 mg of brimonidine tartrate applied to the entire face) once daily for 29 days in patients with erythema associated with rosacea, peak plasma concentration and area under the concentration-time curve (AUC) were 40 and 20%, respectively, those observed following administration of brimonidine tartrate 0.2% ophthalmic solution (1 drop in each eye every 8 hours for 24 hours). Mean peak plasma concentration and AUC were highest on day 15 in patients receiving brimonidine gel. Systemic exposure was slightly lower on day 29, indicating no further drug accumulation with brimonidine gel application.

Brimonidine is extensively metabolized by the liver.1 Urinary excretion is the major route of elimination of brimonidine and its metabolites (Medicines Complete 2017).


References