FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cyklokapron

(Parallellimporterat)
Medartuum AB

Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 mg/ml

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: B02AA02
Läkemedel från Medartuum AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.