FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Medsamic

Medochemie Ltd

Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
(Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: B02AA02
Läkemedel från Medochemie Ltd omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.