FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tegretol Retard

(Parallellimporterat)
2care4 ApS

Depottablett 400 mg

Blisterkartan är märkt både TEGRETOL RETARD 400 MG och Tegretal 400 mg retard.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N03AF01
Läkemedel från 2care4 ApS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.