FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Concerta

(Parallellimporterat)
Orifarm

Depottablett 54 mg

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Inga avvikelser.

Medel vid ADHD

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N06BA04
Läkemedel från Orifarm omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.