FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Gemfibrozil 2care4

(Parallellimporterat)
2care4 ApS

Filmdragerad tablett 600 mg
Avregistreringsdatum: 2018-01-31 (Tillhandahålls ej)

Tabletterna saknar brytskåror. Blisterkartan är märkt både Gemfibrozil Sandoz och GEMFIBROZIL 2CARE4.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: C10AB04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.