FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Spedra

Pharmaprim

Tablett 50 mg
(Tillhandahålls ej) (Blekgula ovala tabletter, präglade med "50" på ena sidan.)

Läkemedel vid erektil dysfunktion (fosfodiesterashämmare)

Aktiv substans:
ATC-kod: G04BE10
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pharmaprim omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.