FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Sildenafil Pharmathen

Pharmathen Pharmaceutics S.A.

Filmdragerad tablett 25 mg
(Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: G04BE03
Läkemedel från Pharmathen Pharmaceutics S.A. omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.