FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lamictal

(Parallellimporterat)
2care4 ApS

Tuggtablett/dispergerbar tablett 200 mg

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N03AX09
Läkemedel från 2care4 ApS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.