FASS logotyp
Kontakt

Picato

LEO Pharma

Gel 150 mikrog/g
Avregistreringsdatum: 2020-02-11 (Tillhandahålls ej) (Klar färglös gel)

Övriga kemoterapeutiska för utvärtes bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: D06BX02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.