FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Asacol

(Parallellimporterat)
Parallell Pharma AB

Enterotablett 400 mg
Avregistreringsdatum: 2013-09-30 (Tillhandahålls ej)

Blisterkartan är märkt både Asacol och Asacol 400.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: A07EC02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.