FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Tobradex

(Parallellimporterat)
Orifarm

Ögondroppar, suspension 3 mg/ml / 1 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2020-12-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Glukokortikoid i kombination med bredspektrumantibiotikum

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: S01CA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Förpackningar