Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Oxycodone Depot 1A Farma

Sandoz AS

Depottablett 40 mg
(Gula, runda, bikonvexa filmdragerade depottabletter med en diameter på 6,8 7,4 mm.)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Analgetika, Opioider, Naturliga opiumalkaloider, opiater

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AA05
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bilder och delbarhet

Tablettbilder

Företagets beskrivning av tabletten/kapseln:
Gula, runda, bikonvexa filmdragerade depottabletter med en diameter på 6,8 7,4 mm.

Tablett

Aktuell bild saknas för denna tablett/kapsel.
Delbarhetsinformation:
Sväljes hela. Får inte delas. Får inte krossas. Får inte tuggas. Sväljning av depottabletter som tuggats eller krossats leder till snabb frisättning och absorption av en potentiellt dödlig dos oxikodon.