FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sinemet

(Parallellimporterat)
Pharmachim AB

Tablett 25 mg/100 mg
Avregistreringsdatum: 2020-01-31 (Tillhandahålls ej)

Tabletterna är ovala och enkelskårade.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: N04BA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.