FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Monovo

Almirall

Kutan emulsion 1 mg/g
(Tillhandahålls ej) (vit)

Starkt verkande glukokortikoid (grupp III)

Aktiv substans:
ATC-kod: D07AC13
Läkemedel från Almirall omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.