FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Tavegyl

(Parallellimporterat)
2care4 ApS

Tablett 1 mg
Avregistreringsdatum: 2016-06-15 (Tillhandahålls ej)

Blisterkartan är märkt både TavEgil Tablets och TAVEGYL.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: R06AA04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.