FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Matever

Orion Pharma

Filmdragerad tablett 500 mg
(Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: N03AX14
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Miljöinformationen för levetiracetam är framtagen av företaget SUN Pharmaceutical för Levetiracetam SUN

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av levetiracetam kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Levetiracetam är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Levetiracetam har låg potential att bioackumuleras.