FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Tegretol Retard

(Parallellimporterat)
Pharmachim AB

Depottablett 400 mg
Avregistreringsdatum: 2017-01-31 (Tillhandahålls ej)

Blisterkartan är märkt både Tegretol Retard och Tegretol CR.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N03AF01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.