FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion

Orion Pharma

Tablett 8 mg/12,5 mg
(Tillhandahålls ej) (Vit till benvit, oval, bikonvex, 9,5 x 4,5 mm, odragerad tablett med fasade kanter och brytskåra på båda sidor)

Angiotensin II-antagonister + diuretika

ATC-kod: C09DA06
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.