FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bisoprolol Orion

Orion Pharma

Tablett 10 mg
(Tillhandahålls ej) (vita/naturvita, runda bikonvexa tabletter med en brytskåra på ena sidan)

Selektiv betablockerare

Aktiv substans:
ATC-kod: C07AB07
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.