FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Lamictal

(Parallellimporterat)
Paranova Läkemedel AB

Dispergerbar tablett/tuggtablett 200 mg
Avregistreringsdatum: 2011-12-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N03AX09
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Bilder och delbarhet

Tablettbilder


Tablett

Aktuell bild saknas för denna tablett/kapsel.
Delbarhetsinformation saknas för denna tablett/kapsel.