FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Venofer

(Parallellimporterat)
Orifarm

Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml

Inga avvikelser.

Intravenöst järnpreparat

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: B03AC
Läkemedel från Orifarm omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.