FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Durbis® retard

Apotek Produktion & Laboratorier (APL)

Depottablett 250 mg
Avregistreringsdatum: 2018-09-01 (Tillhandahålls ej) (vita, runda filmöverdragna, bikonvexa med skåra, märkta med 013 och E på ena sidan och Roussel Uclaf-symbol på andra, diameter 12 mm)

Retbarhetsnedsättande medel

ATC-kod: C01BA03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Det finns ingen godkänd bipacksedel för läkemedlet. Läkemedlet ges enbart av sjukvårdspersonal, som kan lämna närmare information.