FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Esmocard

AOP Orphan Pharmaceuticals

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 2500 mg
(Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: C07AB09
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från AOP Orphan Pharmaceuticals omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.