FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Trevilor

Pfizer

Depotkapsel, hård 75 mg
(Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AX16
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.