FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Vesicare

(Parallellimporterat)
Parallell Pharma AB

Filmdragerad tablett 10 mg
Avregistreringsdatum: 2013-09-30 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: G04BD08
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.