FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Modafinil Mylan

Mylan

Tablett 100 mg
Avregistreringsdatum: 2021-12-10 (Tillhandahålls ej) (Vit eller benvit kapselformad tablett med ”M” präglat på ena sidan och ”100 MG” på den andra.)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Centralstimulerande sympatomimetika

Aktiv substans:
ATC-kod: N06BA07
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Läkemedlet saknar godkänd bipacksedel på svenska.