FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Irbesartan Teva

Teva

Filmdragerad tablett 300 mg
(Tillhandahålls ej) (vita till benvita kapselformade, präglade med 93 på ena sidan och 7466 på den andra)

Angiotensin-II-receptorantagonister

Aktiv substans:
ATC-kod: C09CA04
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.